Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
161

I C 249/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2015-08-26

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 249/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. przeciwko K. D. o zapłatę I zasądza od pozwanej K. D. na rzecz powoda (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w O. kwotę (...) ,02 (sześć tysięcy dw
Czytaj więcej»

I C 361/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-10-26

Data publikacji: 2016-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 361/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. C. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwanej A. C. kwotę 137,00 (sto trzydz
Czytaj więcej»

I C 409/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2015-12-09

Data publikacji: 2016-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 409/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko B. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 409/15 UZASADNIENIE W pozwie z dnia 29 kwietnia 2015 roku M. S. domagała się: zasądzenia od pozwanego B. S. kwoty
Czytaj więcej»

I C 556/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-04-04

Data publikacji: 2016-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 556/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w K. przeciwko M. J. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt. I C 556/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 18.06.2015 r. powód (...) S.A. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego
Czytaj więcej»

I C 627/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 627/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w W. przeciwko M. U. , J. U. , A. R. o opróżnienie lokalu mieszkalnego oddala powództwo. Sygn. akt I C 627/15 UZASADNIENIE W pozwie z d
Czytaj więcej»

III RC 271/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-02-24

Data publikacji: 2016-03-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono w całości
Sygn. akt. III RC 271/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Halamus-Dyląg Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Piątek po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa R. R. przeciwko K. R. o obniżenie alimentów I Oddala powództwo. II Obciąża powoda R. R. uiszczonymi kosztami sądowymi i odstępuje od obciążania brakującą częścią
Czytaj więcej»

III RC 290/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-11-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: powództwo uwzględniono w części
Sygn. akt III RC 290/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2016 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Proć Protokolant sekretarka A. P. po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 roku w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej J. A. działającej przez przedstawiciela ustawowego matkę B. T. przeciwko A. A. o alimenty I zasądza od pozwanego A. A. , PESEL (...) na rzecz małoletniej powódki J. A. , PESEL
Czytaj więcej»

III RC 291/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2020-01-20

Data publikacji: 2020-02-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt III RC 291/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący sędzia Agnieszka Proć Protokolant Martyna Hałat po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2020 roku w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko M. P. o obniżenie alimentów I oddala powództwo ; II kosztami sądowymi obciąża powoda R. P. i uznaje za pobrane w całości. / sędzia Agnieszka Proć/ Sygn. akt III RC 291/19 UZA
Czytaj więcej»

III RC 296/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2019-05-15

Data publikacji: 2019-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględniono w części żądanie pozwu
Sygn. akt III RC 296/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Proć Protokolant st. sekr. sąd. Martyna Hałat po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego W. S. działającego przez przedstawiciela ustawowego – matkę A. L. przeciwko M. S. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego M. S. PESEL (...) na rzecz małoletniego pow
Czytaj więcej»

III RC 298/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-04-18

Data publikacji: 2016-05-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. III RC 298/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Gabriela Krawczyk Protokolant sekr.sądowy Anna Baran po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko A. P. o obniżenie alimentów 1 oddala powództwo ; 2 odstępuje od obciążania powoda kosztami sądowymi w sprawie i nie obciąża powoda obowiązkiem zwrotu
Czytaj więcej»