Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
172

I C 1078/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1078/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa R. F. , M. F. przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II odstępuje od obciążania powodów kosztami procesu. Sygn. akt I C 1078/15 UZASADNIENIE Pozwem z
Czytaj więcej»

I C 1098/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-05-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1098/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chmiest po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko M. S. , J. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda I. S. na rzecz pozwanych M. S. i J. S. kwoty po (...) ,00 (jeden tysiąc dwieście siedemnaście 00/100) zł
Czytaj więcej»

I C 1120/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 1120/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Michał Siemieniec Protokolant: sekretarka Weronika Chwast po rozpoznaniu w dniu 11 października 2017 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. przeciwko W. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda B. (...) Niestand
Czytaj więcej»

III RC 10/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-07-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwa
Sygn. akt. III RC 10/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Gabriela Krawczyk Protokolant sekr.sądowy Anna Baran po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa małol. A. G. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę E. G. przeciwko T. G. (1) o podwyższenie alimentów oraz sprawy z powództwa T. G. (1) przeciwko małol. A. G.
Czytaj więcej»

III RC 30/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-10-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo o obniżenie alimentów, częściowo uwzględniono powództwo o podwyższenie alimentów
Sygn. akt. III RC 30/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Gabriela Krawczyk Protokolant sekr.sądowy Anna Baran po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2017 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa D. K. (1) przeciwko małol. D. K. (2) reprezentowanemu przez przedstawiciela ustawowego matkę D. K. (3) o obniżenie alimentów oraz sprawy z powództwa małol. D. K. (2) repreze
Czytaj więcej»

III RC 39/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2019-04-02

Data publikacji: 2019-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: uwzględniono w części
Sygn. akt III RC 39/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Barbara Halamus-Dyląg Protokolant protokolant sądowy Weronika Żuchowicz po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2019 roku w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej powódki O. W. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego matkę M. W. oraz z powództwa K. W. przeciwko D. W. o alimenty I Zasądza od pozwanego D. W.
Czytaj więcej»

III RC 41/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2018-09-19

Data publikacji: 2018-10-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 41/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Proć Protokolant sekretarka Agnieszka Poseł po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 roku w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa M. J. działającej imieniem własnym oraz małoletniej Z. J. przeciwko A. J. (1) o alimenty I zasądza od pozwanego A. J. (1) , PESEL (...) na rzecz małoletniej powódki Z.
Czytaj więcej»

III RC 42/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2016-02-04

Data publikacji: 2016-03-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt. III RC 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Halamus-Dyląg Protokolant : starszy sekr. Katarzyna Piątek po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa B. S. działającej w imieniu małoletnich O. S. i N. S. przeciwko A. S. o podwyższenie alimentów I Zasądza od pozwanego A. S. PESEL (...) na rzecz małoletnich pow
Czytaj więcej»

III RC 49/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2017-07-24

Data publikacji: 2017-08-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt III RC 49/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Proć Protokolant sekretarka Agnieszka Poseł po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2017 roku w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa B. W. przeciwko S. S. o alimenty I oddala powództwo: II przyznaje ze Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Olkuszu adwokatowi D. M. kwotę 73,80 złotych (siedemdziesiąt trzy złote
Czytaj więcej»

III RC 76/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olkuszu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono
Sygn. akt III RC 76/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Olkuszu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący SSR Barbara Halamus-Dyląg Protokolant st.sekr.sądowy Katarzyna Piątek po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Olkuszu na rozprawie sprawy z powództwa A. P. (1) przeciwko A. P. (2) o alimenty I Oddala powództwo w całości. II Odstępuje od obciążenia pozwanego kosztami sądowymi w sprawie. III Znosi koszty postępowani
Czytaj więcej»